POŘAD BOHOSLUŽEB

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MĚSTO ČAS    INTENCE
Ne 14.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Mošnov

7:30

Za dar zdraví a Boží ochranu.
Trnávka

8:45

Za živé rodiny Němcovou, Bakešovou
a Berkovou s prosbou o Boží milosti, dary Ducha Svatého
a přímluvy Matky Boží do roku 2018.
Petřvald

10:00

Za ++ rodiče Bajerovy, Musilovy a Vlastu Orsagovou.
Út 16.1.

ÚTERÝ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Ostrava - Zábřeh
10:00 Na poděkování P. B. za 70 let života Biskupa Františka Lobkovicze s prosbou o požehnání a dar zdraví.
Petřvald
15:00 Za + Blaženu Horklovou - pohřeb
Čt 18.1.

PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

Petřvald 17:00 Za ++ Irenu Šulakovou a dceru
Ne 21.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Mošnov

7:30

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let.
Trnávka

8:45

Za ++ Oldřišku Poláškovou, manžela a rodiče s obou stran.
Petřvald

10:00

Za ++ rodiče Gelnarovy a rodiče s obou stran.