13. týden v mezidobí

30.06.2012 23:40

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  1. července do  8. července 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

1.7.

13. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

 Mošnov

7:30

Za + Václava Monsporta a rodiče z obou stran

Petřvald

9:00

Za Josefa Šuláka, manželku, sourozence, děti a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za + rodiče Josefa a Marii Novákovy

Po

 

2.7.

Pondělí 13. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

3.7

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Petřvald

18:00

Za živé a + farníky

St

 

4.7.

Sv. Prokopa, opata

Mošnov

17:00

 Bohoslužba zrušena

Čt

 

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Mošnov

7:30

Za Cyrila Michálka, manželku

a rodiče

Petřvald

9:00

Na poděkování za dar života

pro Adélku

Trnávka

10:30

Za Vilemínu Grygarovou,

dva manžely, dva syny

a duše v očistci

 

6.7.

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Petřvald

18:00

Za Rudolfa Šiguta, vnuka, sourozence a rodiče

So

 

7.7.

Sobotní památka

Panny Marie

     

     

     

NE

 

8.7.

14. neděle v mezidobí

 Mošnov

7:30

Za Bedřicha Kuchaře

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Za Rudolfa Tichopada,

za Annu Malíkovou

a bratra Richarda Řepku

Trnávka

10:30

     

Příležitostná oznámení:

 Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.055,- Kč, Mošnov – 1.311,- Kč, Trnávka  1.373,- Kč.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz