6. týden velikonoční

12.05.2012 21:02

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  13. května   do  20. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

13.5.

6. neděle velikonoční

 

Sbírka na TV NOE

 Mošnov

7:30

Za rodiče Rečkovy

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za děti a mládež, které potřebují pomoc Panny Marie při hledání Boha

Po

 

14.5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

     

     

     

Út

 

15.5.

Úterý po 6. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za Václava Zuchnického

a manželku Ludmilu

St

 

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého,

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

17.5.

Čtvrtek po 6. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za Bohuslava Šípa, rodiče

a sourozence

 

18.5.

Sv. Jana I.,

papeže a mučedníka

Trnávka

16:30

Za zlepšení vztahů v rodině

Petřvald

18:00

Za Josefa Šrámka,

manželku Anežku,

rodiče a duše z obou stran

So

 

19.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční

     

     

     

NE

 

20.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 Mošnov

7:30

Za Jana Demla, manželku

a živou rodinu

Petřvald

9:00

Za Emila Goldu, manželku, dcery a zetě

Trnávka

10:30

Za Jaroslava Blažka, syna Jaroslava a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 4.615,- Kč, Mošnov – 2.354,- Kč, Trnávka 3508 ,- Kč, Petřvaldík – 650,- Kč
  • Postní pokladničky: Petřvald - 4.051,- Kč, Mošnov - 1.465,- Kč, Trnávka - 1.232,- Kč
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté i na druhé pololetí tohoto roku.
  • Májové pobožnosti vždy během týdne půl hodiny přede mší svatou.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz