7. týden velikonoční

19.05.2012 22:56

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  20. května   do  27. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

20.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 Mošnov

7:30

Za Jana Demla, manželku

a živou rodinu

Petřvald

9:00

Za Emila Goldu, manželku, dcery a zetě

Trnávka

10:30

Za Jaroslava Blažka, syna Jaroslava

a rodiče z obou stran

Po

 

21.5.

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků

     

     

     

Út

 

22.5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Petřvald

18:00

Za živé a + farníky

St

 

23.5.

Středa po 7. neděli velikonoční

Mošnov

17:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou

o Boží ochranu do dalších let

Čt

 

24.5.

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za duše v očistci

 

25.5.

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Trnávka

16:30

Za + Mikuláše Černého

Petřvald

18:00

Na poděkování Panně Marii za přijatá dobrodiní

So

 

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

 

NE

 

27.5.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Sbírka na Diecézní charitu

 Mošnov

7:30

Za manžele Poláškovy a vnuka Milana

Petřvald

9:00

Za Marii Oplerovou, manžela, živou

a + rodinu a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Vendelína Podstavka a otce

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na TV NOE z minulé neděle: Petřvald – 2.977,- Kč, Mošnov – 1.279,- Kč, Trnávka – 1.551,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté na druhé pololetí tohoto roku.
  • 26. 5. v 16.00 svatodušní vaječina na farním pozemku v Petřvaldě u NJ
  • 2. června – Děkanátní pouť do Frýdku.
  • Magnetky – Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz