Oprava střechy kostela sv. Mikuláše

11.09.2013 21:49

Kostel sv. Mikuláše byl postaven před 220 lety. Jeho stáří se podepsalo na krytině kostela jejíž oprava si vyžádá investici v rozmezí 1,5 mil. - 2,4 mil. Kč na základě zvolené krytiny.Budeme radí za veškery Váš dar.

Účet zaregistrovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pro účel Veřejné sbírky na opravu střechy kostela sv. Mikuláše v Petřvaldě u Nového Jičína.

261484445/0300

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz