4. týden velikonoční

28.04.2012 22:40

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  29. dubna    do  6. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

29.4.

4. neděle velikonoční

Mošnov

7:30

Za Františka Brože a manželku

Petřvald

9:00

Za Vojtěcha Myšku, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodiče Švarcovy, dceru Janu

a zetě Ludvíka

Po

 

30.4.

Sv. Zikmunda, mučedníka

     

     

     

Út

 

1.5.

Sv. Josefa, Dělníka

Petřvald

18:00

Za Miroslava Máchu, rodiče

z obou stran a živou rodinu

St

 

2.5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Mošnov

17:00

Za Mikuláše Černého a rodinu

Čt

 

3.5.

Svátek sv. Filipa

a Jakuba, apoštolů

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

4.5.

Pátek po 4. neděli velikonoční

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Rudolfa Kuželu, manželku

a duše v očistci

So

 

5.5.

Sobota po 4. neděli velikonoční

     

     

     

NE

 

6.5.

5. neděle velikonoční

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Marii a Františka Rubinovy

Petřvald

9:00

Za Libuši Myškovou, bratra

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodiče Aloisii a Bohumila

Horkelovy a prarodiče Horkelovy

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na seminář z minulé neděle: Petřvald – 2.705,- Kč, Mošnov – 1.688,- Kč, Trnávka – 1.351,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Májové pobožnosti