6. týden velikonoční

12.05.2012 21:02

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  13. května   do  20. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

13.5.

6. neděle velikonoční

 

Sbírka na TV NOE

 Mošnov

7:30

Za rodiče Rečkovy

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za děti a mládež, které potřebují pomoc Panny Marie při hledání Boha

Po

 

14.5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

     

     

     

Út

 

15.5.

Úterý po 6. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za Václava Zuchnického

a manželku Ludmilu

St

 

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého,

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

17.5.

Čtvrtek po 6. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za Bohuslava Šípa, rodiče

a sourozence

 

18.5.

Sv. Jana I.,

papeže a mučedníka

Trnávka

16:30

Za zlepšení vztahů v rodině

Petřvald

18:00

Za Josefa Šrámka,

manželku Anežku,

rodiče a duše z obou stran

So

 

19.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční

     

     

     

NE

 

20.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 Mošnov

7:30

Za Jana Demla, manželku

a živou rodinu

Petřvald

9:00

Za Emila Goldu, manželku, dcery a zetě

Trnávka

10:30

Za Jaroslava Blažka, syna Jaroslava a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 4.615,- Kč, Mošnov – 2.354,- Kč, Trnávka 3508 ,- Kč, Petřvaldík – 650,- Kč
  • Postní pokladničky: Petřvald - 4.051,- Kč, Mošnov - 1.465,- Kč, Trnávka - 1.232,- Kč
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté i na druhé pololetí tohoto roku.
  • Májové pobožnosti vždy během týdne půl hodiny přede mší svatou.