1. týden adventní

26.11.2011 23:06

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  27. listopadu       do  4. prosince 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

27.11.

1. neděle adventní

 

Žehnání adventních věnců

Mošnov

7:30

Za Ondřeje a Marii Liškovy,

jejich rodiče a sourozence

Petřvald

9:00

Za + souseda

Trnávka

10:30

Poutní-Za Karla Fišara, manželku,

rodiče z obou stran a zetě

Po

 

28.11.

Pondělí po 1. neděli adventní

     

     

     

Út

 

29.11.

Úterý po 1. neděli adventní

Petřvald

17:00

Za živé a + farníky

St

 

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Mošnov

17:00

Za Antonii Šulákovou, manžela,

dceru Jiljí, syna Jana a duše v očistci

Čt

 

1.12.

Sv. Edmunda Kampiána,

kněze a mučedníka

Petřvald

17:00

Za rodiče Šulákovy, sestřičku Jiljí

a duše v očistci

 

2.12.

Pátek po 1. neděli adventní

 

 

 

Petřvald

17:00

Za Marii Holáňovou, manžela,

syna Zdeňka a zetě Karla

So

 

3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

     

     

     

NE

 

4.12.

2. neděle adventní

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Jana Demla a rodiče z obou stran

Petřvald

9:00

Poutní-Za dceru Danu Břežnou,

manžela a + rodinu Sedláčkovu

Trnávka

10:30

Za manžele Šilhánovy a rodiče

z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.127,- Kč, Mošnov – 1.065,- Kč, Trnávka – 1.638,–  Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Od nového církevního roku mše svatá v úterý v 17:00 v Petřvaldě

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz