1. týden v mezidobí B

07.01.2012 19:00

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  8. ledna       do  15. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

8.1.

Svátek Křtu Páně

Mošnov

7:30

Za + rodiče Evu a Štefana Mrkvovy

a dva syny

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za Zdeňku Vrtnou, manžela

a rodiče z obou stran

Po

 

9.1.

 

Pondělí 9. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

10.1.

Úterý 1. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za členy živého růžence

St

 

11.1.

Středa 1. týdne v mezidobí

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

12.1.

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za rodiče Bajerovy a Musilovy

 

13.1.

Sv. Hilaria, biskupa

a učitele církve

Trnávka

15:30

     

Petřvald

17:00

Za Marii Chvostkovou, manžela,

dvě dcery a tři zetě

So

 

14.1.

Sobotní památka Panny Marie

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

15.1.

2. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Na poděkování Pánu Bohu

u příležitosti životního jubilea

s prosbou o požehnání do dalších let

Petřvald

9:00

Za Alberta Oplera, manželku

a za živé a + z rodiny

Trnávka

10:30

S prosbou o Boží požehnán

í s přímluvou Panny Marie do roku 2012

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 4.343,- Kč, Mošnov – 2.290,- Kč, Trnávka – 3.167,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté. 
     

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz