11. týden v mezidobí

16.06.2012 21:40

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  17. června   do  24. června 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

17.6.

11. neděle v mezidobí

 Mošnov

7:30

Za Josefa Willerta, který před 20 lety

daroval mošnovské farnosti nové zvony

Petřvald

9:00

Za rodinu Šulákovou,

Macháčovou, Džovanovou

a Václavíkovou

Trnávka

10:30

Za rodiče Marii a Vlastimila Demlovy

Po

 

18.6.

Pondělí 11. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

19.6.

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

St

 

20.6.

Středa 11. týdne v mezidobí  

Mošnov

17:00

     

Čt

 

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Petřvald

18:00

Za živé a + farníky

 

22.6.

Sv. Paulína Nolánského, biskupa

Trnávka

16:30

Za Františka Horkela, rodiče z obou

stran a duše v očistci

Petřvald

18:00

     

So

 

23.6.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

24.6.

Slavnost NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

 Mošnov

7:30

Za Marii a Josefa Svobodovy

a rodiče

Petřvald

9:00

Za Bohumilu Klečkovou, manžela

a jejich vnučku Pavlínku

Trnávka

10:30

Za rodiče Aloisii a Bohumila Horkelovy

a prarodiče Křenkovy

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.391,- Kč, Mošnov – 1.350,- Kč, Trnávka  – 1.039,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté na druhé pololetí tohoto roku.
  • V úterý po mši svaté v Petřvaldě jsou hovory o víře

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz