Stránky farností Petřvald, Mošnov a Trnávka

2. týden v mezidobí B

14.01.2012 23:12

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  15. ledna     do  22. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

15.1.

2. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Na poděkování Pánu Bohu

u příležitosti životního jubilea

s prosbou o požehnání do dalších let

Petřvald

9:00

Za Alberta Oplera, manželku

a za živé a + z rodiny

Trnávka

10:30

S prosbou o Boží požehnání s 

přímluvou Panny Marie do roku 2012

Po

 

16.1.

Pondělí 2. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

17.1.

Památka sv. Antonína,  opata

Petřvald

17:00

Za Irenu Šulákovou, obojí rodiče

a duše v očistci

St

 

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Mošnov

17:00

     

Čt

 

19.1.

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za duše v očistci

 

20.1.

Sv. Fabiána,

papeže a mučedníka

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Jana Václava

So

 

21.1.

Památka sv. Anežky Římské,

panny a mučednice

    

     

     

NE

 

22.1.

3. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za vnuka Martina, rodiče Štěpánovy

a syna Františka

Petřvald

9:00

Za Annu Hekelovou, manžela,

syna a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Za Františka Volného

a rodinu z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 1.615,- Kč, Mošnov – 1.080,- Kč, Trnávka – 885,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.


 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126

 

Budeme rádi za Váš dar 

 

 

Římskokatolická farnost Petřvald

161158036 / 0300

 

Římskokatolická farnost Mošnov

167173608 / 0300

 

Římskokatolická farnost Trnávka

167173798 / 0300

 

Na základě Vašeho daru bude vystaveno potvrzeni o přijetí daru, které si můžete odečíst v rámci zúčtování daní. Děkujeme upřímně za Vaší štědrost a vstřícnost.