3. týden postní

10.03.2012 21:23

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  11. března   do  18. března 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

11.3.

3. neděle postní

 

Sbírka na potřeby diecéze

Mošnov

7:30

Za Zdeňka Kratochvíla, manželku,

rodiče a sourozence

Petřvald

9:00

Na poděkování u příležitosti životního

jubilea, za dar zdraví a požehnání pro

celou rodinu do dalších let

Trnávka

10:30

     

Po

 

12.3.

Pondělí po 3. neděli postní

     

     

     

Út

 

13.3.

Úterý po 3. neděli postní

Petřvald

17:00

Za Růženu Lednickou, manžela,

sourozence a duše v očistci

St

 

14.3.

Středa po 3. neděli postní

Mošnov

17:00

Na poděkování

za uzdravení z nemoci

Čt

 

15.3.

Čtvrtek po 3. neděli postní

Petřvald

17:00

Za Marii Poláškovou, manžela

a syna

 

16.3.

Pátek po 3. neděli postní

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Kamila Máchu, manželku, syny,

dcery a duše v očistci

So

 

17.3.

Sobota po 3. neděli postní

     

     

     

NE

 

18.3.

4. neděle postní

Mošnov

7:30

Za Jozefa Poláčka

a rodiče z obou stran

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška, sestru Marii

a bratra Václava

Trnávka

10:30

Za Františka Živného, rodiče a bratra

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 3.925,- Kč, Mošnov – 2.740,- Kč, Trnávka – 3.370,- Kč.
  • Křížové cesty v postní době jsou vždy ve všední dny půl hodiny přede mší svatou.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz