3. týden v mezidobí

21.01.2012 21:57

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  22. ledna     do  29. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

22.1.

3. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za vnuka Martina, rodiče Štěpánovy

a syna Františka

Petřvald

9:00

Za Annu Hekelovou, manžela, syna

a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Za Františka Volného

a rodinu z obou stran

Po

 

23.1.

Pondělí 3. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

a učitele církve

Petřvald

17:00

Za Stanislava Kluze a snachu

St

 

25.1.

Svátek Obrácení

sv. Pavla, apoštola

Mošnov

17:00

Za syna Martina

Čt

 

26.1.

Památka sv Timoteje

a Tita, biskupů

Petřvald

17:00

Za Annu Hýlovou,

manžela a sourozence

 

27.1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Ludmilu Myškovou,

sourozence a duše v očistci

So

 

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

a učitele církve

Skorotín

16:30

     

NE

 

29.1.

4. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Marii a Josefa Kabátovy

a vnučku Věru

Petřvald

9:00

Za Marii Novobílskou, manžela,

dceru a zetě a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 1.999,- Kč, Mošnov – 710,- Kč, Trnávka – 932,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Pouť do Říma
  • Výsledky Tříkrálové sbírky: Petřvald – 41.761,- Kč, Trnávka – 15.587,- Kč, Kateřinice – 14.094,- Kč, Mošnov – 10.606,- Kč.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz