4. týden adventní

17.12.2011 21:52

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  18. prosince do  25. prosince 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

18.12.

4. neděle adventní

Mošnov

7:30

Za dar svaté víry pro sourozence

a Boží požehnání

Petřvald

9:00

Za Václava Hýla, manželku

a živou rodinu

Trnávka

10:30

Za Františka Živného, rodiče a bratra

Po

 

19.12.

Pondělí před Štědrým dnem

     

     

     

Út

 

20.12.

Úterý před Štědrým dnem

Petřvald

17:00

Za Gertrudu Kašnou, manžela

a rodinu

St

 

21.12.

Středa před Štědrým dnem

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

22.12.

Čtvrtek před Štědrým dnem

Petřvald

17:00

Za nemocné členy živého růžence

 

23.12.

Pátek před Štědrým dnem

Trnávka

15:30

Za + Dorotu Solichovou, manžela

a rodiče z obou stran

Petřvald

17:00

Za členy živého růžence

So

 

24.12.

Vigílie Narození Páně

Mošnov

21:00

Na poděkování za živou osob

u a syny s rodinami

Trnávka

22:00

Za živou a + rodinu

Petřvald

23:00

Za Anastázii Kuželovou, manžela,

rodiče z obou stran a sourozence

NE

 

25.12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Mošnov

7:30

Za Zdeňka Nováčka a rodiče

Petřvald

9:00

Za Libuši Myškovou, bratra

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na potřeby diecéze z minulé neděle: Petřvald – 2.435,- Kč, Mošnov – 1.842,- Kč, Trnávka – 1.731,- Kč.
  • V pondělí 19. 12. 2011 v době od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě budou zapisovat úmysly na období do konce května 2012.
     

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz