4. týden velikonoční

28.04.2012 22:40

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  29. dubna    do  6. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

29.4.

4. neděle velikonoční

Mošnov

7:30

Za Františka Brože a manželku

Petřvald

9:00

Za Vojtěcha Myšku, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodiče Švarcovy, dceru Janu

a zetě Ludvíka

Po

 

30.4.

Sv. Zikmunda, mučedníka

     

     

     

Út

 

1.5.

Sv. Josefa, Dělníka

Petřvald

18:00

Za Miroslava Máchu, rodiče

z obou stran a živou rodinu

St

 

2.5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Mošnov

17:00

Za Mikuláše Černého a rodinu

Čt

 

3.5.

Svátek sv. Filipa

a Jakuba, apoštolů

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

4.5.

Pátek po 4. neděli velikonoční

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Rudolfa Kuželu, manželku

a duše v očistci

So

 

5.5.

Sobota po 4. neděli velikonoční

     

     

     

NE

 

6.5.

5. neděle velikonoční

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Marii a Františka Rubinovy

Petřvald

9:00

Za Libuši Myškovou, bratra

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodiče Aloisii a Bohumila

Horkelovy a prarodiče Horkelovy

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na seminář z minulé neděle: Petřvald – 2.705,- Kč, Mošnov – 1.688,- Kč, Trnávka – 1.351,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Májové pobožnosti

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz