5. týden v mezidobí

04.02.2012 21:53

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  5. února       do  12. února 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

5.2.

5. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za živou a + rodinu Monsportovu

Petřvald

9:00

Za Annu Lednickou, manžela,

syny a snachu

Trnávka

10:30

Za Ludvíka Nevluda, rodiče z obou stran

a duše v očistci

Po

 

6.2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

     

     

     

Út

 

7.2.

Úterý 5. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za živé a + farníky

St

 

8.2.

Sv. Jeronýma Emilianiho

Mošnov

17:00

Za Antonína a Marii Mohylovy,

za dar zdraví a Boží požehnání

Čt

 

9.2.

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za členy živého růžence

 

10.2.

Památka sv. Scholastiky, panny

Trnávka

15:30

Za Marii Brusovou, manžela, syna,

zetě a duše v očistci

Petřvald

17:00

Za dar víry a obrácení

So

 

11.2.

Panny Marie Lurdské

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

12.2.

6. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za rodinu Křístkovu, Slovákovu,

Bartasovu - za dobré zdraví

Petřvald

9:00

Za Bohumilu Klečkovou, manžela

a jejich vnučku Pavlínku

Trnávka

10:30

Za Libuši Londinovou, bratry Zdeňka,

Ludvíka a rodiče

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 1.703,- Kč, Mošnov – 995,- Kč, Trnávka – 815,- Kč, Skorotín – 405,- Kč.
  • Pouť do Říma
  • Sobota 11. února – Světový den nemocných

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz