6. týden v mezidobí

11.02.2012 21:19

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  12. února     do  19. února 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

12.2.

6. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za rodinu Křístkovu, Slovákovu,

Bartasovu s prosbou za dobré zdraví

Petřvald

9:00

Za Bohumilu Klečkovou, manžela

a jejich vnučku Pavlínku

Trnávka

10:30

Za Libuši Londinovou, bratry Zdeňka,

Ludvíka a rodiče

Po

 

13.2.

Pondělí 6. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

14.2.

Úterý 6. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za Marii Vojtekovou

St

 

15.2.

Středa 6. týdne v mezidobí

Mošnov

17:00

Za Miroslava a Mária s prosbou o dar

zdraví a dary Ducha svatého

Čt

 

16.2.

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za + a živé členy rodiny

 

17.2.

Sv. Alexia a druhů, řeholníků

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za + Marii Gregořicovou a manžela

So

 

18.2.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

19.2.

7. neděle v mezidobí

 

Sbírka - Svatopetrský haléř

Mošnov

7:30

Za rodiče Ondřeje a Ludmilu Majerovy,

bratra Jaroslava,

za Rostislava Sýkoru a Karla Kelnera

Petřvald

9:00

Za Zdeňka Hýla

Trnávka

10:30

Za Marii Kubelovou a manžela

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 4.437,- Kč, Mošnov – 2.052,- Kč, Trnávka – 2.362,- Kč.
  • Pouť do Říma.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hod. se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz