Ohlášky 21. týden v mezidobí

20.08.2011 17:19

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  21. srpna     do  28. srpna 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

21.8.

21. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Šuláka, manželku a děti

Petřvald

9:00

Za Annu Malíkovou a rodiče

Trnávka

10:30

Za živé a + farníky

Po

 

22.8.

Památka Panny Marie Královny

     

     

     

Út

 

23.8.

Sv. Růženy z Limy, panny

     

     

     

St

 

24.8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

25.8.

Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

26.8.

Pátek 21. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Karla Břežného, dceru, rodiče z obou stran a duše

v očistci

So

 

27.8.

Památka sv. Moniky

   

     

NE

 

28.8.

22. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy, rodiče,sourozence

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu do dalších let

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky  z minulé neděle:Petřvald – 2.006,- Kč, Mošnov – 955,- Kč, Trnávka – 1.372,- Kč,
  • Petřvaldík – 1.358,- Kč, Skorotín – 312,- Kč.
  • V pondělí 22.8. od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté, další dvě pondělí – 29. 8. a 5.9. se nebude zapisovat.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz