Ohlášky 22. týden v mezidobí

29.08.2011 21:00

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  28. srpna     do  4. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

28.8.

22. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy, rodiče,sourozence a duše v očistci

Petřvald

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu do dalších let

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Po

 

29.8.

Památka Umučení

sv. Jana Křtitele

     

     

     

Út

 

30.8.

Úterý 22. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

31.8.

Středa 22. týdne

v mezidobí

Mošnov

17:00

Za rodiče Kabátovy a vnučku Věru

Čt

 

1.9.

Čtvrtek 22. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Irenu Šulákovou, rodiče z obou stran a sourozence

 

2.9.

Pátek 22. týdne

v mezidobí

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Alberta Oplera, manželku

a živou rodinu

So

 

3.9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

     

     

     

NE

 

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Anežku Kratochvílovou,

manžela a sourozence

Petřvald

9:00

Za Jaromíra Lednického, manželku a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Stříbrná svatba

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky  z minulé neděle:Petřvald – 2.729,- Kč, Mošnov – 1.105,- Kč, Trnávka 1372,- Kč.
  • V pondělí 29. 8. a 5.9. se nebudou zapisovat úmysly na mše svaté.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011.
  • V pátek 2. 9.  – návštěva nemocných.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz