Ohlášky 23. týden v mezidobí

03.09.2011 20:49

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  4. září  do  11. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Anežku Kratochvílovou,

manžela a sourozence

Petřvald

9:00

Za Jaromíra Lednického, manželku a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Stříbrná svatba

Po

 

5.9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

6.9.

Úterý 23. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

7.9.

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Mošnov

17:00

Za dar zdraví pro rodinu

Křístkovu a Slovákovu

Čt

 

8.9.

Svátek Narození Panny Marie

Petřvald

18:00

Za dar zdraví a Boží požehnání

do dalších let

 

9.9.

Sv. Petra Klavera, kněze

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za rodinu Homolovu a Kadlčkovu

So

 

10.9.

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

11.9.

24. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Jozefa Poláčka a rodiče

z obou stran

Petřvald

9:00

Za Boženu Myškovou, manžela

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Václava Lysa, manželku

a duše v očistci

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle:Petřvald – 2584,- Kč, Mošnov – 930,- Kč, Trnávka – 778,- Kč.
  • V pondělí 5.9. se nebudou zapisovat úmysly na mše svaté.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011. Vybírá se 150,- Kč na osobu.
  • Přihlášky do předmětu náboženská výchova

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz