Ohlášky 24. týden v mezidobí

10.09.2011 21:54

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  11. září do  18. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

11.9.

24. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Jozefa Poláčka a rodiče

z obou stran

Petřvald

9:00

Za Boženu Myškovou, manžela

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Václava Lysa, manželku

a duše v očistci

Po

 

12.9.

Jména Panny Marie

     

     

     

Út

 

13.9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

     

     

     

St

 

14.9.

Svátek Povýšení svatého kříže

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

15.9.

Památka Panny Marie Bolestné

Petřvald

18:00

Za Františka Blahuta, manželku,

syna a duše v očistci

 

16.9.

Sv. Ludmily, mučednice

Trnávka

16:30

     

Petřvald

18:00

Za Ludmilu Šeděnkovou

a manžela

So

 

17.9.

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

     

     

     

NE

 

18.9.

25. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

Mošnov

7:30

Za Václava Krpce,

bratra a rodiče

Petřvald

9:00

Za Josefa Hrabovského,

rodiče Hrabovské a Brusovy,

za živou rodinu a narozené dítě

Trnávka

10:30

Za Františka Nevluda,

manželku Rozálii, syna Ludvíka

a duše v očistci

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle:Petřvald – 4.504,- Kč, Mošnov – 1.875,- Kč, Trnávka – 2.705,- Kč.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011, cena 150,- Kč. Odjezd v 7.00
  • Týden modliteb za diecézi (15 let existence) 9. 9. -16. 9.
  • Výuka náboženství ve škole od středy 14. 9. ve 14.00 hod.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz