Ohlášky 25. týden v mezidobí

18.09.2011 22:09

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  18. září do  25. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

18.9.

25. neděle v mezidobí

 

Sbírka na církevní školy

Mošnov

7:30

Za Václava Krpce,

bratra a rodiče

Petřvald

9:00

Za Josefa Hrabovského,

rodiče Hrabovské a Brusovy,

za živou rodinu a narozené dítě

Trnávka

10:30

Za Františka Nevluda, manželku Rozálii, syna Ludvíka a duše v očistci

Po

 

19.9.

Sv. Januária,

biskupa a mučedníka

     

     

     

Út

 

20.9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

     

     

     

St

 

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Mošnov

17:00

Za dar zdraví pro rodinu

Mohylovu, Machničovu

a Mrkvovu

Čt

 

22.9.

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

Petřvald

18:00

Za živé a + farníky

 

23.9.

Památka sv. Pia  Pietrelciny, kněze

Trnávka

16:30

Za Miroslava Vostrčila

Petřvald

18:00

Za Růženu Lednickou, manžela

a rodiče z obou stran

So

 

24.9.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

25.9.

26. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Boženu Michálkovou,

manžela Cyrila a rodiče Michálkovy

Petřvald

9:00

Za Ludmilu Myškovou,

sourozence a duše v očistci

Trnávka

10:30

     

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle:Petřvald – 2.410,- Kč, Mošnov – 710,- Kč, Trnávka – 492,- Kč.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz