Ohlášky 26. týden v mezidobí

24.09.2011 21:21

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  25. září do  2. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

25.9.

26. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Boženu Michálkovou,

manžela Cyrila a rodiče Michálkovy

Petřvald

9:00

Za Ludmilu Myškovou, sourozence

a duše v očistci

Trnávka

10:30

     

Po

 

26.9.

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

     

     

     

Út

 

27.9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

     

     

     

St

 

28.9.

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Mošnov

7:30

Na poděkování za dar manželství

Petřvald

9:00

     

Trnávka

10:30

Za živou a zemřelou rodinu

Čt

 

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Petřvald

18:00

Za Miladu Křístkovou, manžela,

rodiče a Josefa Slunečko

 

30.9.

Památka sv. Jeronýma, kněze

a učitele církve

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

So

 

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Skorotín

10:30

Poutní

NE

 

2.10.

27. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Josefa Holuba a Oldřicha Máchu

Petřvald

9:00

Za Alžbětu Moravcovou, rodiče

a bratra

Trnávka

10:30

Za Zdeňka Londina, sourozence

a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na církevní školy z minulé neděle: Petřvald – 2.371,- Kč, Mošnov – 1.075,- Kč, Trnávka – 1.489,- Kč.
  • Úmysly na mše svaté na letošní rok je možné zapsat už jen pro Mošnov a Trnávku.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz