Stránky farností Petřvald, Mošnov a Trnávka

Ohlášky 29. týden v mezidobí

15.10.2011 20:55

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  16. října do  23. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

16.10.

Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska

Trnávka

7:30

Za Zdeňka Šimečku a tchána

Petřvald

9:00

Za Blaženu Gelnarovou, manžela

a syna Vojtěcha

Mošnov

10:30

Výročí posvěcení kostela

Poděkování za úrodu

Za Milana Klečku a prarodiče

z obou stran

Po

 

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

     

     

     

Út

 

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

     

     

     

St

 

19.10.

Sv. Pavla od Kříže, kněze

Mošnov

17:00

Za + Česlava Fryze

Čt

 

20.10.

Čtvrtek 29. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Terezii Slaninovou,

manžela a dva syny

 

21.10.

Pátek 29. týdne

v mezidobí

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Vojtěcha Myšku, manželku

a duše v očistci

So

 

22.10.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

23.10.

30. neděle v mezidobí

 

Sbírka na misie

Mošnov

7:30

Za Ludmilu Brožovou, manžela

a rodiče

Petřvald

9:00

Za Františku Černoškovou, manžela

, děti, rodiče a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodinu Strakošovu, Lysovu

a Bujnochovu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 2.133,- Kč, Mošnov – 1.185,- Kč, Trnávka – 835,- Kč.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126

 

Budeme rádi za Váš dar 

 

 

Římskokatolická farnost Petřvald

161158036 / 0300

 

Římskokatolická farnost Mošnov

167173608 / 0300

 

Římskokatolická farnost Trnávka

167173798 / 0300

 

Na základě Vašeho daru bude vystaveno potvrzeni o přijetí daru, které si můžete odečíst v rámci zúčtování daní. Děkujeme upřímně za Vaší štědrost a vstřícnost.