Ohlášky 30. týden v mezidobí

21.10.2011 22:01

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  23. října       do  30. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

23.10.

30. neděle v mezidobí

 

Sbírka na misie

Mošnov

7:30

Za Ludmilu Brožovou, manžela

a rodiče

Petřvald

9:00

Za Františku Černoškovou,

manžela, děti, rodiče a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodinu Strakošovu, Lysovu

a Bujnochovu

Po

 

24.10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

     

     

     

Út

 

25.10.

Úterý 30. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

26.10.

Středa 30. týdne

v mezidobí

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

27.10.

Čtvrtek 30. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Bohumilu a Františka Klečkovy

 

28.10.

Svátek sv. Šimona

a Judy, apoštolů

Trnávka

16:30

Na poděkování za přijatá dobrodin

í s prosbou o dar zdraví a Boží

požehnání do dalších let

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

So

 

29.10.

Sobotní památka Panny Marie

Skorotín

16:30

     

NE

 

30.10.

31. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Kuchaře a rodiče

Petřvald

9:00

Výročí posvěcení kostela

Za Zuzanu Kluzovou, manžela

a syna Karla

Trnávka

10:30

Za Alžbětu Londinovou, manžela

a syna

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.008,- Kč, Mošnov – 1.384,- Kč, Trnávka – 860,- Kč, Petřvaldík – 860,- Kč.
  • Změna času bohoslužeb. Od Listopadu přecházíme na zimní pořad.
  • Plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8. Listopadu (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz