Ohlášky 31. týden v mezidobí

29.10.2011 20:31

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  30. října       do  6. listopadu 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

30.10.

31. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Kuchaře a rodiče

Petřvald

9:00

Výročí posvěcení kostela

Za Zuzanu Kluzovou, manžela

a syna Karla

Trnávka

10:30

Za Alžbětu Londinovou, manžela

a syna

Po

 

31.10.

Sv. Wolfganga, biskupa

     

     

     

Út

 

1.11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

Petřvald

17:00

Za Felixe Poláška, dvě manželky,

dceru a dva syny

St

 

2.11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mošnov

17:00

Za Marii a Viktora Pischovy

Čt

 

3.11.

Sv. Martina

de Porres, řeholníka

Petřvald

17:00

Za Felixe Lednického, manželku

, rodiče a duše v očistci

 

4.11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Marii Poláškovou, manžela

a syna

So

 

5.11.

Sobotní památka Panny Marie

 

 

 

NE

 

6.11.

32. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Albínu Pustějovskou a manžela

Petřvald

9:00

Za Vlastimila Dvorského, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Ludmilu Bejochovou a manžela

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na misie z minulé neděle: Petřvald – 4.758,- Kč, Mošnov – 1.246,- Kč, Trnávka – 1.700,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8. listopadu (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).
  • V úterý bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Petřvaldě po mši svaté, ve středu v Mošnově a v pátek v Trnávce.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz