Ohlášky 32. týden v mezidobí

05.11.2011 19:43

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  6. listopadu  do  13. listopadu 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

6.11.

32. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Albínu Pustějovskou a manžela

Petřvald

9:00

Za Vlastimila Dvorského, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Ludmilu Bejochovou a manžela

Po

 

7.11.

Pondělí 32. týdne

v mezidobí

     

     

     

Út

 

8.11.

Úterý 32. týdne v mezidobí

     

     

     

St

 

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

10.11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže

a učitele církve

Petřvald

17:00

Za Ladislava Paulera,

rodiče a sourozence

 

11.11.

Památka sv. Martina, biskupa

Trnávka

15:30

Za Olgu Horklovou, Bohumila Čapku

a   duše v očistci

Petřvald

17:00

Za poutníky svatohostýnské

a velehradské

So

 

12.11.

Památka

sv. Josafata, biskupa

a mučedníka

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

13.11.

33. neděle v mezidobí

 

Sbírka na biblický apoštolát

Mošnov

7:30

Za vnuka Martina, bratra Františka

a rodiče Štěpánovy

Petřvald

9:00

Za + rodiče Lednické, Kuželovy

a živou rodinu

Trnávka

10:30

Za rodinu Bednářovu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.197,- Kč, Mošnov – 1.000,- Kč, Trnávka – 1.422,– ,- Kč.
  • Plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8. listopadu (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz