Ohlášky 33. týden v mezidobí

12.11.2011 22:19

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  13. listopadu       do  20. listopadu 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

13.11.

33. neděle v mezidobí

 

Sbírka na biblický apoštolát

Mošnov

7:30

Za vnuka Martina, bratra Františka

a rodiče Štěpánovy

Petřvald

9:00

Za + rodiče Lednické, Kuželovy

a živou rodinu

Trnávka

10:30

Za rodinu Bednářovu

Po

 

14.11.

Pondělí 33. týdne

v mezidobí

     

     

     

Út

 

15.11.

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

     

     

     

St

 

16.11.

Sv. Gertrudy, panny

Mošnov

17:00

Za rodiče Novákovy, prarodiče

Prokschovy a Novákovy,

za Marii Klapuchovou a Marii Liberdovou

Čt

 

17.11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Petřvald

17:00

Za členy živého růžence

 

18.11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Trnávka

15:30

Za Marii Kleinou a sourozence

Petřvald

17:00

Za Václava Hýla a živou rodinu

So

 

19.11.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

20.11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Mošnov

7:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy,

rodiče, sourozence a duše v očistci

Petřvald

9:00

Za Rudolfa Kuželu, manželku, rodiče

a sourozence

Trnávka

10:30

Za rodiče Demlovy, za živou a + rodinu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 5.121,- Kč, Mošnov – 3.432,- Kč, Trnávka – 2.384,– ,- Kč.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz