Ohlášky na 12. týden v mezidobí

17.06.2011 23:12

   

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 19. června   do 26. června 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

19.6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mošnov

7:30

Za Oldřicha Hýla a rodiče

Štěpánovy

Petřvald

9:00

Za Vojtěcha Myšku, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodiče Aloisii a Bohumila

Horkelovy a prarodiče Křenkovy

Po

 

20.6.

Pondělí 12. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

     

     

     

St

 

22.6.

Sv. Paulína Nolánského, biskupa

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

23.6.

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Annu Hýlovou, manžela

a sourozence

 

24.6.

Slavnost NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

Trnávka

16:30

     

Petřvald

18:00

Za + z rodiny Šípovy

a Tichopadovy

So

 

25.6.

Sobotní památka Panny Marie

Skorotín

16:30

     

NE

 

26.6.

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mošnov

7:30

Za Václava Monsporta

a rodiče z obou stran

Petřvald

9:00

Za Martina Ševčíka

a rodiče

Trnávka

10:30

Za Aloise Pěluchu

a manželku

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky na Diecézní charitu z minulé neděle: Petřvald – 2.182,- Kč, Mošnov – 2.922,- Kč, Trnávka – 1.370,- Kč.

·          Dnes, v neděli v 15.00 v kostele v Petřvaldě – divadelní představení Pilátova žena.

·          V pátek po mší svaté svátost smíření pro prvokomunikanty.

·          Příští neděli 26. června – první svaté přijímání v Petřvaldě.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

·          Čtvrteční adorace za Benedikta XVI. a povolání

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz