Stránky farností Petřvald, Mošnov a Trnávka

Ohlášky na 14. týden v mezidobí

02.07.2011 21:02

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 3. července do 10. července 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

3.7.

14. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Bedřicha Kuchaře

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Za + z rodiny Lednické,

Kuželovy a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za bratry Antonína a

MilošeVantuchovy,

manželky a rodiče

Po

 

4.7.

Sv. Prokopa, opata

     

     

     

Út

 

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Petřvald

9:00

Za Lumíra Fárka,

bratra Miloše a rodiče

Lednické a Fárkovy

St

 

6.7.

Sv. Marie Gorettiové,

panny a mučednice

     

     

     

Čt

 

7.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

 

8.7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

So

 

9.7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

     

     

     

NE

 

10.7.

15. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za živou rodinu

Poláčkovoua poděkování

za všechna přijatá

dobrodiní a dar zdraví

Petřvald

9:00

Za Václava Šubrta

Trnávka

10:30

Za Jana Vrtného a rodiče

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 3.232,- Kč, Mošnov – 1.142,- Kč, Trnávka – 1.499,- Kč, Skorotín – 295,- Kč.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

·          Během měsíce července bude omezen počet bohoslužeb z důvodu čerpání dovolené.

           V neděli zastupuje ve farnostech P. Pavel Schwarz

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126

 

Budeme rádi za Váš dar 

 

 

Římskokatolická farnost Petřvald

161158036 / 0300

 

Římskokatolická farnost Mošnov

167173608 / 0300

 

Římskokatolická farnost Trnávka

167173798 / 0300

 

Na základě Vašeho daru bude vystaveno potvrzeni o přijetí daru, které si můžete odečíst v rámci zúčtování daní. Děkujeme upřímně za Vaší štědrost a vstřícnost.