Ohlášky na 14. týden v mezidobí

02.07.2011 21:02

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 3. července do 10. července 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

3.7.

14. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Bedřicha Kuchaře

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Za + z rodiny Lednické,

Kuželovy a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za bratry Antonína a

MilošeVantuchovy,

manželky a rodiče

Po

 

4.7.

Sv. Prokopa, opata

     

     

     

Út

 

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Petřvald

9:00

Za Lumíra Fárka,

bratra Miloše a rodiče

Lednické a Fárkovy

St

 

6.7.

Sv. Marie Gorettiové,

panny a mučednice

     

     

     

Čt

 

7.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

 

8.7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

So

 

9.7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

     

     

     

NE

 

10.7.

15. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za živou rodinu

Poláčkovoua poděkování

za všechna přijatá

dobrodiní a dar zdraví

Petřvald

9:00

Za Václava Šubrta

Trnávka

10:30

Za Jana Vrtného a rodiče

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 3.232,- Kč, Mošnov – 1.142,- Kč, Trnávka – 1.499,- Kč, Skorotín – 295,- Kč.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

·          Během měsíce července bude omezen počet bohoslužeb z důvodu čerpání dovolené.

           V neděli zastupuje ve farnostech P. Pavel Schwarz

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz