Ohlášky na 17. týden v mezidobí

25.07.2011 18:14

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 24. července       do 31. července 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

24.7.

17. neděle v mezidobí

Trnávka

7:30

Za Alžbětu Londinovou,

manžela a syna

Petřvald

9:00

Za Annu Goldovou, Maluchovou,

Lednickou a Kopečkovou

Mošnov

10:30

POUTNÍ

Na poděkování Pánu Bohu

s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Po

 

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

     

     

     

Út

 

26.7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

     

     

     

St

 

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

Mošnov

17:00

Za živou a + rodinu

Čt

 

28.7.

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

29.7.

Památka sv. Marty

Petřvald

18:00

Na úmysl dárce

So

 

30.7.

Sv. Petra Chrysologa, biskupa a učitele církve

     

     

     

NE

 

31.7.

18. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Pavla a Antonína Pustějovských

Petřvald

9:00

Za Bohumilu Klečkovou, manžela

a jejich vnučku Pavlínku

Trnávka

10:30

Za živé a + farníky

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky z minulé neděle:Petřvald – 2.108,- Kč,Mošnov – 1.513,- Kč,Trnávka – 942,- Kč.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz