Svatý týden

31.03.2012 22:07

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  1. dubna      do  8. dubna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

1.4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

Žehnání ratolestí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Josefa a Marii Jurečkovy a rodiče

z obou stran

Petřvald

9:00

Za rodiče Hrabovské, za bratra Josefa,

za rodinu Kulatých a za živou rodinu

Trnávka

10:30

Za rodinu Šugarkovou, Hlavatou a Strakošovou

Po

 

2.4.

Pondělí Svatého týdne

     

     

     

Út

 

3.4.

Úterý Svatého týdne

Petřvald

17:00

Za Anastázii Kuželovou, manžela, rodiče

a sourozence

St

 

4.4.

Středa Svatého týdne

Mošnov

17:00

Za Pavla Machniče a manžele Bílkovy

Čt

 

5.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

Mošnov

18:00

Za Josefa Svobodu a manželku Anežku

Petřvald

18:00

Za Felixe Lednického, manželku, rodiče

a duše v očistci

 

6.4.

VELKÝ PÁTEK

 

Den přísného postu

Trnávka

16:00

Velkopáteční obřady

Mošnov

18:00

Velkopáteční obřady

Petřvald

18:00

Velkopáteční obřady

So

 

7.4.

 VELIKONOČNÍ VIGILIE

Trnávka

18:00

Za živé a + farníky

Mošnov

20:00

Za živé a + členy rodiny

Petřvald

21:00

Za členy živého růžence

NE

 

8.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Sbírka na seminář

 

Žehnání pokrmů

Mošnov

7:30

Za Huberta Krestu, manželku, syna a manželku

Petřvald

9:00

Za + z rodiny Tichopádovy,

za Annu Řepkovou a manžela

a za Annu Malíkovou

Trnávka

10:30

Za Žofii a Felixe Bednářovy, dcery

Boženu a Zdeňku a za živou a

+ rodinu Bednářovu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.248,- Kč, Mošnov – 1.180,- Kč, Trnávka – 1.316,- Kč.
  • Dnes, v neděli v 17:30 v kostele v Petřvaldě – chrámová divadelní hra Barabáš.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Adorace u Božího hrobu: Petřvald do 21.00, Trnávka do 18.00, Mošnov do 20.00;
  • Při adoraci u Božího hrobu – sbírka na opravy chrámů ve Svaté Zemi.
  • V neděli Zmrtvýchvstání Páně končí misijní pokladničky

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz