Vánoční doba

31.12.2011 19:26

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  1. ledna       do  8. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

1.1.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Na úmysl dárce

Petřvald

9:00

Za rodiče Gelnarovy, Dvorské,

bratra Vojtěcha a švagra Martina

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Po

 

2.1.

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

     

     

     

Út

 

3.1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Petřvald

17:00

Za obrácení farností Petřvald, Mošnov

a Trnávka

St

 

4.1.

Středa po oktávu Narození Páně

Mošnov

17:00

Za + Miroslava Kladivu

a živou rodinu

Čt

 

5.1.

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

Petřvald

17:00

Za Felixe Lednického, manželku, rodiče z obou stran a sourozence

 

6.1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za + žáky a jejich učitele z petřvaldské školy

So

 

7.1.

Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

     

     

     

NE

 

8.1.

Svátek Křtu Páně

Mošnov

7:30

Za + rodiče Evu a Štefana Mrkvovy

a dva syny

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za Zdeňku Vrtnou, manžela a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z vánočních svátků: Petřvald – 11.062,- Kč, Mošnov – 5.310,- Kč, Trnávka – 7.019,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné v obvyklou dobu.
  • Tříkrálová sbírka – prosíme vedoucí skupinek a děti, aby se zúčastnili Tříkrálové sbírky. Sbírka proběhne v sobotu 7. ledna – ráno v 8.00 hodin v Petřvaldě v kostele bude požehnáno koledníkům.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté. 
     

Kontakt

Římskokatolická farnost Petřvald, Mošnov, Trnávka Petřvald 84, 742 60 Petřvald

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE
Ponděli od 15.00 do 16.30
Středa od 15.00 do 16.30
Pátek od 14.00 do 15.00
Farní úřad: +420 608 453 126 rkf.petrvaldunovehojicina@doo.cz