POŘAD BOHOSLUŽEB

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MĚSTO ČAS    INTENCE
Ne 18.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Mošnov
7:30  Za ++ Vlastimila Vybírala a rodiče, sestru a švagra.
Trnávka
8:45 Za farníky z Trnávky, Kateřinic, Mošnova a Petřvaldu.
Petřvald
10:00 Za ++ Růženu Lednickou, manžela
a rodiče z obou stran.
Po 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Petřvald
17:00 S prosbou o požehnání pro členy živeho růžence. Za ++ členy živeho růžence.
Pá 23.3.

PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Petřvald 16:45 Křížová cesta
17:00 Za ++ rodiče Harazimové a duše v očistci. /int. Rohov/
Ne 25.3.

6. NEDĚLE POSTNÍ

 Mošnov

7:30

Za ++ Františka Krpce, manželku a 4 syny

Trnávka

8:45

Za ++ Josefa Brusa, manželku, syna, zetě
a duše v očistci.
Petřvald

10:00

Za ++ Vlastimila a Jarmilu Dvorských, za rodiče z obou stran a za Miladu Mandrlovou.