OHLÁŠKY

OHLÁŠKY PRO 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 • Pán Bůh zaplať za dnešní (10.06.) SBÍRKU.  Za týden (17.06.) se všude koná SBÍRKA NA TV NOE.

OHLÁŠKY PRO SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Pán Bůh zaplať za DNEŠNÍ (03.06.)  SBÍRKU. Za týden (10.06.) bude KOSTELNÍ SBÍRKA.
 • V sobotu (09.06.) bude v 13.30 h. poutní mše sv. v kaple v Petřvaldiku
 • V neděli (10.06.) je 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

        BOHOSLUŽBY budou podle následujícího řádu:

        v Mošnově v 07.30 h,

       v Petřvaldě v 08.45 h

       a v Trnavce v 10.00 h.

OHLÁŠKY PRO SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Pán Bůh zaplať za dnešní SBÍRKU.
 • V pátek (01.06.) je PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA a zároveň je to PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

  zasvěcený poctě NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ. V 17.00 h bude PRVOPÁTEČNÍ VOTIVNÍ MŠE SV. K POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. - bude následovat PRVOPÁTEČNÍ POBOŽNOST A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.

 • V pátek (01.06.) je také MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ.  Při této příležitosti těm, kteří jsou nadějí Církve a světa, přejeme a v modlitbě vyprošujeme, aby, jak říká Písmo Sv., rostli a sílili, byli plní moudrosti a milost Boží ať je vždycky s nimi!
 • V sobotu (02.06.) je PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI, ZASVĚCENÁ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE. V 16.00 h. v Basilice PM ve Frydku bude pout děkanatu Nový Jičín.
 • Příští neděli (03.06.) je 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ a zároveň SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Bohoslužby budou ukončene ADORACÍ  SVÁTOSTNÝM POŽEHNÁNÍM.