OHLÁŠKY

OHLÁŠKY PRO 5. NEDĚLI V POSTNÍ

  •  Pán Bůh zaplať za dnešní (18.03.) KOSTELNÍ SBÍRKU,
  • VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bude.
  • VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude: v pondělí 19.03. Začátek návštěv je od 10.00 h!
  • PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ bude v Petřvaldě v sobotu (24.03.) od 09.00 – 11.00 bude P. Pavel Grodek.
  • V pondělí (19.03.) Církev slaví SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE. MŠE SV. K POCTĚ SV. JOSEFA bude v 17.00 h v Petřvaldě.
  •   V postní době (14.02. - 30.03.) jsou  POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY v Petřvalděpátek v 16.45 h
  • Pamatujme, že ze soboty 24.03. na neděli 25.03. bude ZMĚNA ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ, to    znamená, že posuneme si ručičky hodin o hodinu dopředu!!!
  • Příští neděli (25.03.) je KVĚTNÁ NEDĚLE – začátek SVATÉHO TÝDNE. 

    Při každé mši sv. se budou žehnat jívové ratolesti – kočičky! Doneste si je prosím s sebou!