OHLÁŠKY

OHLÁŠKY PRO 3. NEDĚLI V ADVENTNÍ

 • Pán Bůh zaplať za dnešní (16.12.) KOSTELNÍ SBÍRKU. 
 • V utery (20.12.) v Mošnově  v 16.00 h. se v kostele uskuteční ŠKOLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT.
 • PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY - ZPOVĚDNÍ DEN v Petřvaldě v sobotu (22.12.) bude zpovídat CIZÍ ZPOVĚDNÍK P. Pavel Dobija administrator Mořková. Na Štědrý den a během vánočních svátků nebude zvláštní příležitost k sv. smíření.
 • RORÁTNÍ MŠE SV. bude v sobotu (22.12.)  v Petřvaldě v 07.00 h.
 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO -  v Petřvaldě roznesou skauti
 • Bohoslužba VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ bude v pondělí 24.12.  na ŠTĚDRÝ Den

  20.00                   Mošnov               

  22.00                   Petřvald               z doprovodem sboru z Petřvaldu - Hej Mistře – J. Ryby

           24.00                   Trnávka

OHLÁŠKY PRO 2. NEDĚLI V ADVENTNÍ

 • Pán Bůh zaplať za dnešní (09.12.) SBÍRKU NA POTŘEBY DIECÉZE. Příští neděli (16.12.) bude KOSTELNÍ SBÍRKA.
 • Příští neděli (16.12.) máme v liturgii církve 3. NEDĚLI ADVENTNÍ zvanou „GAUDETE“ tj. NEDĚLE RADOSTI.  BOHOSLUŽBY budou jako obvykle
 • RORÁTNÍ MŠE SV. bude v sobotu v 07.00 v Petřvaldě.

OHLÁŠKY PRO 1. NEDĚLI V ADVENTNÍ

 • Pán Bůh zaplať za dnešní (02.12.) SBÍRKU. Příští neděli (09.12.) bude všude SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE.
 • VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bude v tomto týdnu (04.12.) bude v 14.00h. ZŠ v Mošnově a v 15.00h. ZŠ v Petřvaldě
 • RORÁTNÍ MŠE SV. bude v sobotu v 07.00 v Petřvaldě.
 • PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude ve středu 05.12. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.
 • Příští neděli (09.12.) máme v liturgii církve 2. NEDĚLI ADVENTNÍ. BOHOSLUŽBY budou jako obvykle,

OHLÁŠKY PRO 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 • Pán Bůh zaplať  za dnešní (25.11.) KOSTELNÍ SBÍRKU.
 • V tomto týdnu nebudou mše sv. ani úřední hodiny budu v Düsseldorfu u tetki. Pohřby a ostatní akutní záležitosti hlaste na mobil                                                 P. Pavel Grodek 731 534 083
 • Příští neděli  (02.12.) máme v liturgii církve 1. ADVENTNÍ NEDĚLI. BOHOSLUŽBY budou jako obvykle. Na začátku všech bohoslužeb se budou ŽEHNAT ADVENTNÍ VĚNCE! Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.
 • PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude ve středu 05.12. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

OHLÁŠKY PRO 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 •  Pán Bůh zaplať za dnešní (18.11.) SBÍRKU NA POTŘEBY ČESKÉHO BIBLICKÉHO DÍLA. Příští týden (25.11.) bude všude KOSTELNÍ SBÍRKA.
 • VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bude v tomto týdnu v útery od 14.00 h. (20.11.) na ZŠ v Mošnově a od 15.00 h. na ZŠ v Petřvaldě.
 • Příští neděli  (25.11.) máme v liturgii církve  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. BOHOSLUŽBY budou jako obvykle. Po každé mši sv. se před vystavenou Nejsv. Svátostí koná OBNOVA ZASVĚCENÍ LIDSTVA NEJSV. SRDCI PÁNĚ.  Za tuto modlitbu můžeme tento den získat plnomocné odpustky.
 •  ÚMYSLY MŠÍ SV. NA ROK 2019 se už píší ve všech sakristiích našich kostelů.
 • PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude ve středu 05.12. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

OHLÁŠKY PRO 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 •  Pán Bůh zaplať za dnešní (11.11.) SBÍRKU. Příští týden (18.11.) bude všude SBÍRKA NA POTŘEBY ČESKÉHO BIBLICKÉHO DÍLA.
 • PRAVIDELNÉ MŠE SV. v tomto novém týdnu (12. - 17.11.) budou pondělí a pátek.
 • ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE budou tento týden v pondělí a pátek.
 • V pátek (16.11.) bude votivní MŠE SV. K POCTĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Po mši sv. bude EUCHARISTICKÁ ADORACE SPOJENÁ S MODLITBOU KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  A SVATOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.
 •  ÚMYSLY MŠÍ SV. NA ROK 2019 se už píší ve všech sakristiích našich kostelů.
 • PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude ve středu 05.12. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

OHLÁŠKY PRO 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 •  Pán Bůh zaplať za dnešní (04.11.) SBÍRKU.  
 • V nedělí (04.11.) je 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY jsou jako obvykle. Odpoledne budou DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTÍ NA HŘBITOVECH:

  14.00                  Trnávka     na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

  15.00                  Petřvald    na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

  16.00                  Mošnov     na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

 • Do čtvrtku (08.11.) můžeme získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď - postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se "Otče náš" a "Věřím v Boha" a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Plnomocné odpustky přinášejí odpuš­tění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů a co v životě mohou napravovat  akty milosrdné lásky, po smrti pak očistec.
 • ÚMYSLY MŠÍ SV. NA ROK 2019 se už píší ve všech sakristiích našich kostelů. 
 • PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude ve středu 05.12. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

OHLÁŠKY PRO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 •  Pán Bůh zaplať za dnešní KOSTELNÍ SBÍRKU.
 •  ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE  budou tento týden v ponděli.
 • Ve čtvrtek (01.11.)  slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek!
 •   V pátek (02.11.) je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Při večerních bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.
 • Od 01. do 08.11. včetně může věřící získat 1x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v očistci. Podmínky:

  Být v milosti posvěcující (sv. zpověď - postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se "Otče náš" a "Věřím v Boha" a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 01.11 odpoledne a 02. 11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Plnomocné odpustky přinášejí odpuš­tění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů a co v životě mohou napravovat  akty mi­losrdné lásky, po smrti pak očistec.

 • V neděli (04.11.) Církev slaví 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou jako obvykle.

  14.00                  Trnávka     na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

  15.00                  Petřvald    na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

  16.00                  Mošnov     na hřbitově, POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ