1. týden adventní

26.11.2011 23:06

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  27. listopadu       do  4. prosince 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

27.11.

1. neděle adventní

 

Žehnání adventních věnců

Mošnov

7:30

Za Ondřeje a Marii Liškovy,

jejich rodiče a sourozence

Petřvald

9:00

Za + souseda

Trnávka

10:30

Poutní-Za Karla Fišara, manželku,

rodiče z obou stran a zetě

Po

 

28.11.

Pondělí po 1. neděli adventní

     

     

     

Út

 

29.11.

Úterý po 1. neděli adventní

Petřvald

17:00

Za živé a + farníky

St

 

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Mošnov

17:00

Za Antonii Šulákovou, manžela,

dceru Jiljí, syna Jana a duše v očistci

Čt

 

1.12.

Sv. Edmunda Kampiána,

kněze a mučedníka

Petřvald

17:00

Za rodiče Šulákovy, sestřičku Jiljí

a duše v očistci

 

2.12.

Pátek po 1. neděli adventní

 

 

 

Petřvald

17:00

Za Marii Holáňovou, manžela,

syna Zdeňka a zetě Karla

So

 

3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

     

     

     

NE

 

4.12.

2. neděle adventní

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Jana Demla a rodiče z obou stran

Petřvald

9:00

Poutní-Za dceru Danu Břežnou,

manžela a + rodinu Sedláčkovu

Trnávka

10:30

Za manžele Šilhánovy a rodiče

z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.127,- Kč, Mošnov – 1.065,- Kč, Trnávka – 1.638,–  Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Od nového církevního roku mše svatá v úterý v 17:00 v Petřvaldě