1. týden v mezidobí B

07.01.2012 19:00

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  8. ledna       do  15. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

8.1.

Svátek Křtu Páně

Mošnov

7:30

Za + rodiče Evu a Štefana Mrkvovy

a dva syny

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za Zdeňku Vrtnou, manžela

a rodiče z obou stran

Po

 

9.1.

 

Pondělí 9. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

10.1.

Úterý 1. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za členy živého růžence

St

 

11.1.

Středa 1. týdne v mezidobí

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

12.1.

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

Petřvald

17:00

Za rodiče Bajerovy a Musilovy

 

13.1.

Sv. Hilaria, biskupa

a učitele církve

Trnávka

15:30

     

Petřvald

17:00

Za Marii Chvostkovou, manžela,

dvě dcery a tři zetě

So

 

14.1.

Sobotní památka Panny Marie

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

15.1.

2. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Na poděkování Pánu Bohu

u příležitosti životního jubilea

s prosbou o požehnání do dalších let

Petřvald

9:00

Za Alberta Oplera, manželku

a za živé a + z rodiny

Trnávka

10:30

S prosbou o Boží požehnán

í s přímluvou Panny Marie do roku 2012

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 4.343,- Kč, Mošnov – 2.290,- Kč, Trnávka – 3.167,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.