3. týden v mezidobí

21.01.2012 21:57

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  22. ledna     do  29. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

22.1.

3. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za vnuka Martina, rodiče Štěpánovy

a syna Františka

Petřvald

9:00

Za Annu Hekelovou, manžela, syna

a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Za Františka Volného

a rodinu z obou stran

Po

 

23.1.

Pondělí 3. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

a učitele církve

Petřvald

17:00

Za Stanislava Kluze a snachu

St

 

25.1.

Svátek Obrácení

sv. Pavla, apoštola

Mošnov

17:00

Za syna Martina

Čt

 

26.1.

Památka sv Timoteje

a Tita, biskupů

Petřvald

17:00

Za Annu Hýlovou,

manžela a sourozence

 

27.1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Ludmilu Myškovou,

sourozence a duše v očistci

So

 

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

a učitele církve

Skorotín

16:30

     

NE

 

29.1.

4. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Marii a Josefa Kabátovy

a vnučku Věru

Petřvald

9:00

Za Marii Novobílskou, manžela,

dceru a zetě a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 1.999,- Kč, Mošnov – 710,- Kč, Trnávka – 932,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Pouť do Říma
  • Výsledky Tříkrálové sbírky: Petřvald – 41.761,- Kč, Trnávka – 15.587,- Kč, Kateřinice – 14.094,- Kč, Mošnov – 10.606,- Kč.