7. týden velikonoční

19.05.2012 22:56

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  20. května   do  27. května 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

20.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 Mošnov

7:30

Za Jana Demla, manželku

a živou rodinu

Petřvald

9:00

Za Emila Goldu, manželku, dcery a zetě

Trnávka

10:30

Za Jaroslava Blažka, syna Jaroslava

a rodiče z obou stran

Po

 

21.5.

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků

     

     

     

Út

 

22.5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Petřvald

18:00

Za živé a + farníky

St

 

23.5.

Středa po 7. neděli velikonoční

Mošnov

17:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou

o Boží ochranu do dalších let

Čt

 

24.5.

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

Petřvald

18:00

Za duše v očistci

 

25.5.

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Trnávka

16:30

Za + Mikuláše Černého

Petřvald

18:00

Na poděkování Panně Marii za přijatá dobrodiní

So

 

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

 

NE

 

27.5.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Sbírka na Diecézní charitu

 Mošnov

7:30

Za manžele Poláškovy a vnuka Milana

Petřvald

9:00

Za Marii Oplerovou, manžela, živou

a + rodinu a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Vendelína Podstavka a otce

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na TV NOE z minulé neděle: Petřvald – 2.977,- Kč, Mošnov – 1.279,- Kč, Trnávka – 1.551,- Kč.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté na druhé pololetí tohoto roku.
  • 26. 5. v 16.00 svatodušní vaječina na farním pozemku v Petřvaldě u NJ
  • 2. června – Děkanátní pouť do Frýdku.
  • Magnetky – Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.