Ohlášky 21. týden v mezidobí

20.08.2011 17:19

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  21. srpna     do  28. srpna 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

21.8.

21. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Šuláka, manželku a děti

Petřvald

9:00

Za Annu Malíkovou a rodiče

Trnávka

10:30

Za živé a + farníky

Po

 

22.8.

Památka Panny Marie Královny

     

     

     

Út

 

23.8.

Sv. Růženy z Limy, panny

     

     

     

St

 

24.8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

25.8.

Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

26.8.

Pátek 21. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Karla Břežného, dceru, rodiče z obou stran a duše

v očistci

So

 

27.8.

Památka sv. Moniky

   

     

NE

 

28.8.

22. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy, rodiče,sourozence

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu do dalších let

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky  z minulé neděle:Petřvald – 2.006,- Kč, Mošnov – 955,- Kč, Trnávka – 1.372,- Kč,
  • Petřvaldík – 1.358,- Kč, Skorotín – 312,- Kč.
  • V pondělí 22.8. od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté, další dvě pondělí – 29. 8. a 5.9. se nebude zapisovat.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011.