Ohlášky 22. týden v mezidobí

29.08.2011 21:00

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  28. srpna     do  4. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

28.8.

22. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Irenu a Ludmilu Šulákovy, rodiče,sourozence a duše v očistci

Petřvald

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu do dalších let

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Po

 

29.8.

Památka Umučení

sv. Jana Křtitele

     

     

     

Út

 

30.8.

Úterý 22. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

31.8.

Středa 22. týdne

v mezidobí

Mošnov

17:00

Za rodiče Kabátovy a vnučku Věru

Čt

 

1.9.

Čtvrtek 22. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Irenu Šulákovou, rodiče z obou stran a sourozence

 

2.9.

Pátek 22. týdne

v mezidobí

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Alberta Oplera, manželku

a živou rodinu

So

 

3.9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

     

     

     

NE

 

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Anežku Kratochvílovou,

manžela a sourozence

Petřvald

9:00

Za Jaromíra Lednického, manželku a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Stříbrná svatba

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky  z minulé neděle:Petřvald – 2.729,- Kč, Mošnov – 1.105,- Kč, Trnávka 1372,- Kč.
  • V pondělí 29. 8. a 5.9. se nebudou zapisovat úmysly na mše svaté.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011.
  • V pátek 2. 9.  – návštěva nemocných.