Ohlášky 23. týden v mezidobí

03.09.2011 20:49

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  4. září  do  11. září 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Anežku Kratochvílovou,

manžela a sourozence

Petřvald

9:00

Za Jaromíra Lednického, manželku a rodiče z obou stran

Trnávka

10:30

Stříbrná svatba

Po

 

5.9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí

     

     

     

Út

 

6.9.

Úterý 23. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

7.9.

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Mošnov

17:00

Za dar zdraví pro rodinu

Křístkovu a Slovákovu

Čt

 

8.9.

Svátek Narození Panny Marie

Petřvald

18:00

Za dar zdraví a Boží požehnání

do dalších let

 

9.9.

Sv. Petra Klavera, kněze

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za rodinu Homolovu a Kadlčkovu

So

 

10.9.

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

Petřvaldík

16:30

     

NE

 

11.9.

24. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Jozefa Poláčka a rodiče

z obou stran

Petřvald

9:00

Za Boženu Myškovou, manžela

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Václava Lysa, manželku

a duše v očistci

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle:Petřvald – 2584,- Kč, Mošnov – 930,- Kč, Trnávka – 778,- Kč.
  • V pondělí 5.9. se nebudou zapisovat úmysly na mše svaté.
  • Pouť na svatý Hostýn – 17. 9. 2011. Vybírá se 150,- Kč na osobu.
  • Přihlášky do předmětu náboženská výchova