Ohlášky 26. týden v mezidobí

24.09.2011 21:21

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  25. září do  2. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

25.9.

26. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Boženu Michálkovou,

manžela Cyrila a rodiče Michálkovy

Petřvald

9:00

Za Ludmilu Myškovou, sourozence

a duše v očistci

Trnávka

10:30

     

Po

 

26.9.

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

     

     

     

Út

 

27.9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

     

     

     

St

 

28.9.

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Mošnov

7:30

Na poděkování za dar manželství

Petřvald

9:00

     

Trnávka

10:30

Za živou a zemřelou rodinu

Čt

 

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Petřvald

18:00

Za Miladu Křístkovou, manžela,

rodiče a Josefa Slunečko

 

30.9.

Památka sv. Jeronýma, kněze

a učitele církve

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

So

 

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Skorotín

10:30

Poutní

NE

 

2.10.

27. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Josefa Holuba a Oldřicha Máchu

Petřvald

9:00

Za Alžbětu Moravcovou, rodiče

a bratra

Trnávka

10:30

Za Zdeňka Londina, sourozence

a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na církevní školy z minulé neděle: Petřvald – 2.371,- Kč, Mošnov – 1.075,- Kč, Trnávka – 1.489,- Kč.
  • Úmysly na mše svaté na letošní rok je možné zapsat už jen pro Mošnov a Trnávku.