Ohlášky 29. týden v mezidobí

15.10.2011 20:55

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  16. října do  23. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

16.10.

Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska

Trnávka

7:30

Za Zdeňka Šimečku a tchána

Petřvald

9:00

Za Blaženu Gelnarovou, manžela

a syna Vojtěcha

Mošnov

10:30

Výročí posvěcení kostela

Poděkování za úrodu

Za Milana Klečku a prarodiče

z obou stran

Po

 

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

     

     

     

Út

 

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

     

     

     

St

 

19.10.

Sv. Pavla od Kříže, kněze

Mošnov

17:00

Za + Česlava Fryze

Čt

 

20.10.

Čtvrtek 29. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Terezii Slaninovou,

manžela a dva syny

 

21.10.

Pátek 29. týdne

v mezidobí

Trnávka

16:30

Za živé a + farníky

Petřvald

18:00

Za Vojtěcha Myšku, manželku

a duše v očistci

So

 

22.10.

Sobotní památka Panny Marie

     

     

     

NE

 

23.10.

30. neděle v mezidobí

 

Sbírka na misie

Mošnov

7:30

Za Ludmilu Brožovou, manžela

a rodiče

Petřvald

9:00

Za Františku Černoškovou, manžela

, děti, rodiče a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodinu Strakošovu, Lysovu

a Bujnochovu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na opravy z minulé neděle: Petřvald – 2.133,- Kč, Mošnov – 1.185,- Kč, Trnávka – 835,- Kč.