Ohlášky 30. týden v mezidobí

21.10.2011 22:01

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  23. října       do  30. října 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

23.10.

30. neděle v mezidobí

 

Sbírka na misie

Mošnov

7:30

Za Ludmilu Brožovou, manžela

a rodiče

Petřvald

9:00

Za Františku Černoškovou,

manžela, děti, rodiče a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za rodinu Strakošovu, Lysovu

a Bujnochovu

Po

 

24.10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

     

     

     

Út

 

25.10.

Úterý 30. týdne

v mezidobí

     

     

     

St

 

26.10.

Středa 30. týdne

v mezidobí

Mošnov

17:00

Za živé a + farníky

Čt

 

27.10.

Čtvrtek 30. týdne

v mezidobí

Petřvald

18:00

Za Bohumilu a Františka Klečkovy

 

28.10.

Svátek sv. Šimona

a Judy, apoštolů

Trnávka

16:30

Na poděkování za přijatá dobrodin

í s prosbou o dar zdraví a Boží

požehnání do dalších let

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

So

 

29.10.

Sobotní památka Panny Marie

Skorotín

16:30

     

NE

 

30.10.

31. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Kuchaře a rodiče

Petřvald

9:00

Výročí posvěcení kostela

Za Zuzanu Kluzovou, manžela

a syna Karla

Trnávka

10:30

Za Alžbětu Londinovou, manžela

a syna

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.008,- Kč, Mošnov – 1.384,- Kč, Trnávka – 860,- Kč, Petřvaldík – 860,- Kč.
  • Změna času bohoslužeb. Od Listopadu přecházíme na zimní pořad.
  • Plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8. Listopadu (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)