Ohlášky 31. týden v mezidobí

29.10.2011 20:31

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  30. října       do  6. listopadu 2011

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

30.10.

31. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Josefa Kuchaře a rodiče

Petřvald

9:00

Výročí posvěcení kostela

Za Zuzanu Kluzovou, manžela

a syna Karla

Trnávka

10:30

Za Alžbětu Londinovou, manžela

a syna

Po

 

31.10.

Sv. Wolfganga, biskupa

     

     

     

Út

 

1.11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

Petřvald

17:00

Za Felixe Poláška, dvě manželky,

dceru a dva syny

St

 

2.11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mošnov

17:00

Za Marii a Viktora Pischovy

Čt

 

3.11.

Sv. Martina

de Porres, řeholníka

Petřvald

17:00

Za Felixe Lednického, manželku

, rodiče a duše v očistci

 

4.11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za Marii Poláškovou, manžela

a syna

So

 

5.11.

Sobotní památka Panny Marie

 

 

 

NE

 

6.11.

32. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Albínu Pustějovskou a manžela

Petřvald

9:00

Za Vlastimila Dvorského, manželku

a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za Ludmilu Bejochovou a manžela

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky na misie z minulé neděle: Petřvald – 4.758,- Kč, Mošnov – 1.246,- Kč, Trnávka – 1.700,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8. listopadu (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).
  • V úterý bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Petřvaldě po mši svaté, ve středu v Mošnově a v pátek v Trnávce.