Ohlášky na 14. týden v mezidobí

02.07.2011 21:02

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 3. července do 10. července 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

3.7.

14. neděle v mezidobí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Bedřicha Kuchaře

a duše v očistci

Petřvald

9:00

Za + z rodiny Lednické,

Kuželovy a duše v očistci

Trnávka

10:30

Za bratry Antonína a

MilošeVantuchovy,

manželky a rodiče

Po

 

4.7.

Sv. Prokopa, opata

     

     

     

Út

 

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Petřvald

9:00

Za Lumíra Fárka,

bratra Miloše a rodiče

Lednické a Fárkovy

St

 

6.7.

Sv. Marie Gorettiové,

panny a mučednice

     

     

     

Čt

 

7.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

 

8.7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

     

     

     

So

 

9.7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

     

     

     

NE

 

10.7.

15. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za živou rodinu

Poláčkovoua poděkování

za všechna přijatá

dobrodiní a dar zdraví

Petřvald

9:00

Za Václava Šubrta

Trnávka

10:30

Za Jana Vrtného a rodiče

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 3.232,- Kč, Mošnov – 1.142,- Kč, Trnávka – 1.499,- Kč, Skorotín – 295,- Kč.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.

·          Během měsíce července bude omezen počet bohoslužeb z důvodu čerpání dovolené.

           V neděli zastupuje ve farnostech P. Pavel Schwarz