Ohlášky na 17. týden v mezidobí

25.07.2011 18:14

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od 24. července       do 31. července 2011

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

24.7.

17. neděle v mezidobí

Trnávka

7:30

Za Alžbětu Londinovou,

manžela a syna

Petřvald

9:00

Za Annu Goldovou, Maluchovou,

Lednickou a Kopečkovou

Mošnov

10:30

POUTNÍ

Na poděkování Pánu Bohu

s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Po

 

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

     

     

     

Út

 

26.7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

     

     

     

St

 

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

Mošnov

17:00

Za živou a + rodinu

Čt

 

28.7.

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

Petřvald

18:00

Za členy živého růžence

 

29.7.

Památka sv. Marty

Petřvald

18:00

Na úmysl dárce

So

 

30.7.

Sv. Petra Chrysologa, biskupa a učitele církve

     

     

     

NE

 

31.7.

18. neděle v mezidobí

Mošnov

7:30

Za Pavla a Antonína Pustějovských

Petřvald

9:00

Za Bohumilu Klečkovou, manžela

a jejich vnučku Pavlínku

Trnávka

10:30

Za živé a + farníky

Příležitostná oznámení:

·          Sbírky z minulé neděle:Petřvald – 2.108,- Kč,Mošnov – 1.513,- Kč,Trnávka – 942,- Kč.

·          Vždy v pondělí od 8.00 – 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.