Svatý týden

31.03.2012 22:07

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  1. dubna      do  8. dubna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

1.4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

Žehnání ratolestí

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Za Josefa a Marii Jurečkovy a rodiče

z obou stran

Petřvald

9:00

Za rodiče Hrabovské, za bratra Josefa,

za rodinu Kulatých a za živou rodinu

Trnávka

10:30

Za rodinu Šugarkovou, Hlavatou a Strakošovou

Po

 

2.4.

Pondělí Svatého týdne

     

     

     

Út

 

3.4.

Úterý Svatého týdne

Petřvald

17:00

Za Anastázii Kuželovou, manžela, rodiče

a sourozence

St

 

4.4.

Středa Svatého týdne

Mošnov

17:00

Za Pavla Machniče a manžele Bílkovy

Čt

 

5.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

Mošnov

18:00

Za Josefa Svobodu a manželku Anežku

Petřvald

18:00

Za Felixe Lednického, manželku, rodiče

a duše v očistci

 

6.4.

VELKÝ PÁTEK

 

Den přísného postu

Trnávka

16:00

Velkopáteční obřady

Mošnov

18:00

Velkopáteční obřady

Petřvald

18:00

Velkopáteční obřady

So

 

7.4.

 VELIKONOČNÍ VIGILIE

Trnávka

18:00

Za živé a + farníky

Mošnov

20:00

Za živé a + členy rodiny

Petřvald

21:00

Za členy živého růžence

NE

 

8.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Sbírka na seminář

 

Žehnání pokrmů

Mošnov

7:30

Za Huberta Krestu, manželku, syna a manželku

Petřvald

9:00

Za + z rodiny Tichopádovy,

za Annu Řepkovou a manžela

a za Annu Malíkovou

Trnávka

10:30

Za Žofii a Felixe Bednářovy, dcery

Boženu a Zdeňku a za živou a

+ rodinu Bednářovu

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z minulé neděle: Petřvald – 2.248,- Kč, Mošnov – 1.180,- Kč, Trnávka – 1.316,- Kč.
  • Dnes, v neděli v 17:30 v kostele v Petřvaldě – chrámová divadelní hra Barabáš.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.
  • Adorace u Božího hrobu: Petřvald do 21.00, Trnávka do 18.00, Mošnov do 20.00;
  • Při adoraci u Božího hrobu – sbírka na opravy chrámů ve Svaté Zemi.
  • V neděli Zmrtvýchvstání Páně končí misijní pokladničky