Vánoční doba

31.12.2011 19:26

POŘAD BOHOSLUŽEB

FARNOSTI:   PETŘVALD, MOŠNOV, TRNÁVKA

V týdnu od  1. ledna       do  8. ledna 2012

 

Den

Liturgická oslava

Obec

Hodina

Bohoslužby

NE

 

1.1.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 

Sbírka na opravy

Mošnov

7:30

Na úmysl dárce

Petřvald

9:00

Za rodiče Gelnarovy, Dvorské,

bratra Vojtěcha a švagra Martina

Trnávka

10:30

Na úmysl dárce

Po

 

2.1.

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

     

     

     

Út

 

3.1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Petřvald

17:00

Za obrácení farností Petřvald, Mošnov

a Trnávka

St

 

4.1.

Středa po oktávu Narození Páně

Mošnov

17:00

Za + Miroslava Kladivu

a živou rodinu

Čt

 

5.1.

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

Petřvald

17:00

Za Felixe Lednického, manželku, rodiče z obou stran a sourozence

 

6.1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Trnávka

15:30

Za živé a + farníky

Petřvald

17:00

Za + žáky a jejich učitele z petřvaldské školy

So

 

7.1.

Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

     

     

     

NE

 

8.1.

Svátek Křtu Páně

Mošnov

7:30

Za + rodiče Evu a Štefana Mrkvovy

a dva syny

Petřvald

9:00

Za Josefa Poláška

Trnávka

10:30

Za Zdeňku Vrtnou, manžela a rodiče z obou stran

Příležitostná oznámení:

  • Sbírky z vánočních svátků: Petřvald – 11.062,- Kč, Mošnov – 5.310,- Kč, Trnávka – 7.019,- Kč.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné v obvyklou dobu.
  • Tříkrálová sbírka – prosíme vedoucí skupinek a děti, aby se zúčastnili Tříkrálové sbírky. Sbírka proběhne v sobotu 7. ledna – ráno v 8.00 hodin v Petřvaldě v kostele bude požehnáno koledníkům.
  • V pondělí od 8.00 do 10.00 hodin se v Petřvaldě zapisují úmysly na mše svaté.